ARKUSZ KALKULACYJNY

Fundusze

Poziom: podstawowy
Rok: 2013


W pliku historia.txt znajdują się wartości jednostek uczestnictwa różnych funduszy inwestycyjnych w kolejnych dniach roboczych 2008 roku. W każdym wierszu znajduje się 13 danych: data oraz 12 liczb rzeczywistych (zapisanych z dwoma miejscami po przecinku)...

Pobierz:     arkusz: 2013_pp_cz2.pdf     dane: dane_2013_pp.rar

Rezerwat przyrody - żubry

Poziom: rozszerzony
Rok: 2013


W rezerwacie przyrody żyje 90 żubrów. W okresie od 1 grudnia 2012 do 28 lutego 2013 roku nadleśnictwo prowadziło dokarmianie tych zwierząt sianem lub żołędziami. 1 grudnia 2012 roku rano (przed posiłkiem żubrów) w magazynie było 100 ton siana i 5 ton żołędzi. Dopóki w magazynie zapas siana wynosił co najmniej 50 ton...

Pobierz:     arkusz: 2013_pr_cz2.pdf     dane: dane_2013_pr.rar

Trójkat Pascala

Poziom: rozszerzony
Rok: 2012


Trójąkt Pascala to trójkątna tablica liczb, skonstruowana w następujcy sposób: na dwóch bokach trójkąta znajduje się liczby 1, kolejne liczby wewnątrz trójkąta obliczane są poprzez zsumowanie dwóch najbliższych liczb położonych w wierszu powyżej. Tablica liczb może przyjąć postać trójkąta prostokątnego, w której jedynkami wypełniona jest przyprostokątna pionowa i przeciwprostokątna...

Pobierz:     arkusz: 2012_pr_cz2.pdf     dane: dane_2012_pr.rar

Giełda

Poziom: podstawowy
Rok: 2012


Plik gielda.txt składa się z 400 wierszy, w każdym wierszu znajdują się trzy liczby całkowite oddzielone odstępami, oznaczające zmiany cen akcji firm A, B i C na giełdzie papierów wartościowych w kolejnych 400 dniach. Cena jednej akcji każdej z firm przed pierwszym dniem opisanym w pliku gielda.txt była równa 200 zł.

Pobierz:     arkusz: 2012_pp_cz2.pdf     dane: dane_2012_pp.rar

Badanie wyników

Poziom: podstawowy
Rok: 2011


W liceum ogólnokształcącym przeprowadzono badanie wyników nauczania z historii. Do tego celu wykorzystano test składający się z 25 pytań, które kolejno dotyczyły poszczególnych epok historycznych
Wyniki testu dla 126 osób umieszczono w pliku test.txt. Pierwszy wiersz zawiera nagłówek, składający się z napisu Nr_ucznia...

Pobierz:     arkusz: 2011_pp_cz2.pdf     dane: dane_2011_pp.rar

Numer PESEL

Poziom: rozszerzony
Rok: 2010


Numer PESEL to 11-cyfrowy kod, jednoznacznie identyfikujący określoną osobę fizyczną. Dla wszystkich urodzonych przed 1.1.2000 r. skonstruowany został w następujący sposób:
cyfry od 1 do 6 to data urodzenia (w kolejności: rok, miesiąc, dzień),...

Pobierz:     arkusz: 2010_pr_cz2.pdf     dane: dane_2010_pr.rar

Upusty

Poziom: podstawowy
Rok: 2010


Producenci A i B sprzedają pewien towar po 12,00 zł za sztukę. Producent A daje odbiorcom 15% upustu przy zakupie do 500 sztuk oraz 25% upustu przy zakupie powyżej 500 sztuk. Natomiast producent B dla odbiorców przygotował 10% upustu przy zakupie do 300 sztuk, 10% upustu przy zakupie do 300 sztuk oraz 25% upustu od każdej sztuki powyżej 300

Pobierz:     arkusz: 2010_pp_cz2.pdf     dane: dane_2010_pp.rar

Copyright © 2012 by maturainformatyka.pl All Rights Reserved.