Matura z informatyki - rozwiązania zadań

Algorytmy

Odwrotna notacja polska

Obliczanie wartości

ONP pozwala na konstrukcję bardzo prostego algorytmu obliczania wartości wyrażenia. Polega on na tym, że jeśli w w wyrażeniu czytanym od lewej pojawia się operand (liczba), to wkładany jest on na stos, natomiast jeśli pojawia się operator, to ze stosu zdejmowane są jego argumenty, a na stos trafia wynik działania. Ostateczny wynik jest odczytywany ze stosu.

Przykładowo dla wyrażenia ‘2 3 4 + *’, zmiany zawartości stosu wyglądają następująco:

2 <= 2
2 3 <= 3
2 3 4 <= 4
2 7 <= + (3 + 4)
14 <= * (2 * 7)

Wynik: 14

Poniżej przykładowy kod, który oblicza wartość wyrażenia zapisanego w ONP:

#include <iostream>

using namespace std;
const int ROZMIAR = 100; 

int main()
{
 int stos[ROZMIAR], wskaznik = 0, i, x, y;
 string w; 
 
 cout << "Podaj wyrazenie zapisane w postaci ONP (np. 48+=)\n";	
 cin >> w;
	
 for (i = 0; i < w.size(); i++)    
 {
  if(w[i] == '=') 
	 break; 

  else if(isdigit(w[i])) 
   stos[wskaznik++] = w[i]-'0'; 

  else
  {         
   y = stos[--wskaznik];   
   x = stos[--wskaznik];
   switch(w[i])  
   {
    case '+' : x += y; 
		 break;
    case '-' : x -= y; 
		 break;
    case '*' : x *= y; 
		 break;
    case '/' : x /= y; 
		 break;
   }
   stos[wskaznik++] = x;  
  }
 }
 cout << stos[--wskaznik] << endl;
 return 0;
} 
© 2023 MaturaInformatyka.pl || Kontakt: admin(malpa)maturainformatyka.pl

Search