Matura z informatyki - rozwiązania zadań

Algorytmy

Badanie czy liczba jest doskonała

#include <iostream>

using namespace std;

bool czy_doskonala(int n)
{
  int s = 1;
  for (int i = 2; i <= n / 2; i++) {
    if (n % i == 0)
      //dodajemy do sumy dzielnik
      s = s + i;
  }
  //jesli suma dzielnikow jest rowna liczbie n
  //to liczba n jest doskonala
  if (n == s)
    return 1;

  return 0;
}

int main()
{
  int n;
  cout << "Podaj liczbe: ";

  cin >> n;

  if (czy_doskonala(n))
    cout << "Liczba " << n << " jest doskonala"<<endl;
  else
    cout << "Liczba " << n << " nie jest doskonala"<<endl;

  cin.get();

  return 0;
}
© 2023 MaturaInformatyka.pl || Kontakt: admin(malpa)maturainformatyka.pl

Search