Matura z informatyki - rozwiązania zadań

Poradniki

Matura z informatyki - Excel cz. 3

Etap pierwszy: Rzut oka na zadanie

Oto dostałeś swój arkusz maturalny i teraz myślisz, od czego zacząć? Jak to mówią, najlepiej od początku. Przeczytaj dobrze polecenie. Znajdziesz w nim szereg wskazówek, jak zabrać się do zadania.
Zadania z Excela można podzielić na dwie kategorie. Pierwsza obejmuje te zadania, do których dołączono plik tekstowy z danymi. Moim zdaniem jest to łatwiejszy wariant, ponieważ po zaimportowaniu danych właściwie możemy przystąpić do pracy i zdobyć upragnione punkty.
Druga kategoria zadań to takie, do których nie dołączono pliku z danymi. Trzeba więc te dane stworzyć sobie samemu. Oczywiście musimy to zrobić na postawie treści z arkusza. Często są to zadania, w których rozpatrujemy jakieś zjawisko, które dzieje się w określonym czasie, np. kilku miesięcy. Tak były skonstruowane zadania z matury w roku 2014 (Zadanie 4. Ferma.) oraz 2015 w starej formule (Zadanie 6. Zbiornik.). Moim zdaniem tego typu zadania wymagają więcej uwagi, bo już na wstępie możemy źle zrozumieć polecenie i błędnie wyprowadzić dane wejściowe.


Rozwiązywanie zadania rozpoczynamy więc od uważnego przeczytania całej jego treści – nie tylko wstępu. Należy zapoznać się z całością, gdyż często pod koniec polecenia są ważne wskazówki, jak należy wykonać zadanie. Sprawdzamy również, w jaki sposób trzeba zaprezentować wyniki. Na pewno musimy utworzyć plik Excela, w którym dokonujemy obliczeń. Oprócz tego wymaga się również zapisania do pliku tekstowego wyników dla poszczególnych podpunktów zadania.
Jeżeli w zadaniu trzeba utworzyć wykres, to również jest prośba o jego zapisanie w oddzielnym pliku graficznym. Przykładowy fragment arkusza z poleceniem o zapisaniu dodatkowych plików zamieszczam poniżej:

Pamiętaj, że jeżeli zapomnisz o dołączeniu do zadania któregoś z wymaganych plików, egzaminator może przyznać mniejszą liczbę punktów.

© 2023 MaturaInformatyka.pl || Kontakt: admin(malpa)maturainformatyka.pl

Search