Matura z informatyki - rozwiązania zadań

Poradniki

Matura z informatyki - Excel cz. 4

Etap drugi: Wprowadzamy dane do arkusza

Tak jak wspomniałem we wcześniejszym wpisie, jeżeli mamy plik z danymi do zadania, możemy przystąpić do ich importu. Szerzej opisałem tę procedurę w dalszej części poradnika, więc
w tym miejscu nie będę tego kroku szczegółowo komentował.

Jeżeli do zadania nie dołączono pliku z danymi i musimy je wprowadzić sami, pamiętajmy o kilku trickach, które mogą nam przyspieszyć oraz ułatwić pracę.

Szybkie numerowanie komórek

Jeżeli chcesz ponumerować kolejne komórki począwszy od A1 do A10, wykonaj kolejne kroki:

·       zaznacz w arkuszu komórkę A1 i wpisz 1, następnie komórkę A2 i wpisz 2,

·       zaznacz obszar A1:A2,

·       najedź myszką na prawy dolny róg zaznaczonego pola - kwadracik (tzw. uchwyt wypełniania)
·       kliknij w kwadracik lewym przyciskiem myszy i przeciągnąć pionowo w dół aż do komórki A10,

·       Excel automatycznie wpisze kolejne liczby na zaznaczonym obszarze.W podobny sposób możesz wypełnić komórki inną serią danych np., kolejnymi godzinami, datami, nazwami dni tygodnia, nazwami miesięcy itp.

Numerowanie komórek niestandardowe

Może się zdarzyć, że będziesz chciał ponumerować komórki inaczej niż w szeregu rosnącym. Spójrz na poniższe ćwiczenie.

Ćwiczenie 3

Ponumeruj kolejne komórki zestawami liczb od 1 do 7. Utwórz trzy takie zestawy.

Tu z pomocą muszą przyjść nam funkcje wbudowane w arkusz kalkulacyjny. Do komórki A2 wpiszemy następującą formułę:

=MOD(WIERSZ(A2)-2;7)+1

a następnie skopiujemy ją (poprzez przeciągnięcie za jej prawy dolny róg) do komórki A22. W ten sposób uzyskamy numerację z przedziału od 1 do 7 powtórzoną trzy razy. Szerzej użycie funkcji MOD omówię w rozdziale … strona …

Wynik działania naszej funkcji przedstawia rysunek poniżej. Możesz oczywiście zaadaptować tę formułę do własnych potrzeb. Zmieniając parametry, uzyskasz odpowiednio inne numerowanie. Zachęcam do własnych ćwiczeń i eksperymentów.

Etap trzeci. Wykonujemy kolejne podpunkty zadania

W tym kroku przechodzimy do wykonywania zadań, które są już punktowane. Pamiętaj o dokładnym przeczytaniu polecenia. Dalsza część pracy zależy już ściśle od problemów postawionych w zadaniach i trudno jest jednoznacznie przewidzieć, jaka wiedza i umiejętności będą potrzebne, by rozwiązać wszystko poprawnie.
W kolejnych częściach poradnika przedstawiam szereg funkcji programu Excel, które musisz znać obowiązkowo i umieć je odpowiednio stosować. Na szczęście większość tych funkcji powtarza się co roku na egzaminie, także ucząc się ich, zwiększasz swoje szansę na dobry wynik. 

© 2023 MaturaInformatyka.pl || Kontakt: admin(malpa)maturainformatyka.pl

Search