Matura z informatyki - rozwiązania zadań

Matura 2016

Matura 2016 - Zadanie 2

Do pobrania:

Arkusz - cz.1

Klucz odpowiedzi

  

 

 

Miejsce na obliczenia.

 klucz = A[1]
w = 1
n = 6
Tablica A = [4,6,3,5,2,1]

Działanie funkcji przestaw (A)

-------------------------------------------
| w | warunek | Tablica | Zamiana |
-------------------------------------------
| 1 | 1 | {4,6,3,5,2,1} | brak |
-------------------------------------------
| 2 | 2 | {3,6,4,5,2,1} | 4 z 3 |
-------------------------------------------
| 3 | 3 | {3,6,4,5,2,1} | brak |
-------------------------------------------
| 4 | 4 | {3,2,4,5,6,1} | 6 z 2 |
-------------------------------------------
| 5 | 5 | {3,2,1,5,6,4} | 4 z 1 |
-------------------------------------------

 

Zadanie 2.2. (0–1)

Podaj przykład siedmioelementowej tablicy A, dla której funkcja przestaw(A) dokładnie 5 razy wykona zamień.

Miejsce na obliczenia.

Tablica musi zawierać pięć takich elementów, które są dokładnie mniejsze od klucza, tj. od pierwszego elementu tablicy, zaś pozostałe muszą być większe od klucza. 
Przykładem takiej tablicy jest: 10,1,2,3,4,5,12.

Odp. A = 10,1,2,3,4,5,12;

 

Zadanie 2.3. (0–3)

Tablica A[1..100] zawiera wszystkie liczby całkowite z przedziału <1, 100> w następującej kolejności:

A = [10, 20, 30, ..., 100, 9, 19, 29, ..., 99, 8, 18, 28, ..., 98, ...., 1, 11, 21, ..., 91].

(najpierw rosnąco wszystkie liczby kończące się na 0, potem rosnąco liczby kończące się na 9, potem na 8 itd.)

Podaj wartość zmiennej w oraz wartości trzech pierwszych elementów tablicy A (A[1], A[2], A[3]), po wykonaniu funkcji przestaw(A).

Miejsce na obliczenia.

Zostaną przeniesione wszystkie mniejsze liczby od klucza, czyli od liczby 10. Będą to liczby 9,8,7,6,5,4,3,2,1, w takiej kolejności jaką podałem. Idąc tą drogą element A[1] = 9, A[2] = 8, A[3] = 7, itd. Wartość zmiennej w jest równa ilości działania funkcji zamian, czyli 10.

Odp.:

w = 10
A[1] = 9
A[2] = 8
A[2] = 7

© 2023 MaturaInformatyka.pl || Kontakt: admin(malpa)maturainformatyka.pl

Search