Matura z informatyki - rozwiązania zadań

Matura 2017

Zadanie 2.2

Z poprzedniego zadania możemy obliczyć, że:

dla licz(1) jest 1 wywołanie funkcji

dla licz(2) są 2 wywołania funkcji

dla licz(3) są 2 wywołania funkcji

dla licz(4) są 3 wywołania funkcji

dla licz(5) są 3 wywołania funkcji

dla licz(6) są 3 wywołania funkcji

dla licz(7) są 3 wywołania funkcji

dla licz(8) są 4 wywołania funkcji, itd

W związku z tym możemy sprawdzić, która z powyższych odpowiedzi jest prawidłowa.

Odpowiedź A jest błędna, gdyż dla x=4, k do kwadratu dałoby 9 - nie jest to prawdą.

Odpowiedź B jest poprawna, gdyż dla x=4, 2 podniesione do potęgi k-1 daje 2^(3-1) czyli 4.

Dla np. x=8, 2 podniesione do potęgi k-1 daje 2^(4-1) czyli 8.

Skoro znaleźliśmy poprawną odpowiedź, nie ma sensu liczyć pozostałych wariantów.

UWAGA: Czy powyższy wykaz wywołań funkcji licz(x) czegoś Ci nie przypomina?

Znajdujemy tu oczywiście analogię do systemu binarnego, w którym:

na 1 bicie można zapisać dwie liczby: 0 lub 1

na 2 bitach liczby z przedziału 0-3 (dziesiętne: 0, 1 , 2 lub 3)

na 3 bitach: 0-7

na 4 bitach 0-15

na 5 bitach: 0-31 itd...

Tę zależność wykorzystamy w kolejnym zadaniu 2.3.

© 2023 MaturaInformatyka.pl || Kontakt: admin(malpa)maturainformatyka.pl

Search