Matura z informatyki - rozwiązania zadań

Zapis danych do pliku

Najprostszą metodą obsługi plików polecaną przez nas na maturę, jest użycie klasy ofstream oraz biblioteki fstream.

Przeanalizujmy poniższy przykład:

Generujemy w pętli 10 liczb, kolejno od 1 do 10 zapisując je kolejno do pliku, np:

Kod realizujący to zadanie może wyglądać następująco:

#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

int main()
{
	// deklaracja zmiennej o nazwie n
	int n = 10;
	ofstream zapis; // użycie klasy ofstream oraz utworzenie strumienia o nazwie zapis
	zapis.open("wynik.txt"); // odniesienie do pliku wynik.txt - plik zostanie utworzony w tym samym katalogu co nasz program


    for(int i=1;i<=n;i++)
      {   // otwarcie petli, ktora bedzie generowac kolejne liczby od 1 do 10
    zapis << i << endl;  // kolejna wartosc zmiennej i jest przekierowywana do pliku wynik.txt
      }


	zapis.close(); // zamknięcie strumienia
	return 0;
}

Zauważmy, że w linii nr 15 polecenie: zapis << i << endl; działa podobnie jak polecenie: cout << i << endl;, z ta różnicą, że w tym przypadku wartość zmiennej i trafia nie na ekran komputera, tylko do pliku wynikowego.

© 2023 MaturaInformatyka.pl || Kontakt: admin(malpa)maturainformatyka.pl

Search