Matura z informatyki - rozwiązania zadań

Ciąg Fibonacciego

Ciąg Fibonacciego definiujemy następująco: pierwszy i drugi element ciągu jest równy 1. Każdy następny otrzymujemy dodając do siebie dwa poprzednie. 

Kilka kolejnych wyrazów tego ciągu według pierwszej definicji przedstawia się następująco:

1,1,2,3,5,8,13,21,...

Algorytm wyznaczający n wyrazów ciągu Fibonacciego:

#include <iostream>

using namespace std;
int main()
{
	int i, n, fib1, fib2, pomoc;
	cout << "Podaj ile wyrazow ciagu chcesz wyznaczyc ";
	cin >> n;
	
	fib1 = 1;
	fib2 = 1;
	for (i = 0; i < n; i++)
	{
		pomoc = fib1 + fib2;
		fib1 = fib2;
		fib2 = pomoc;
		cout << fib2 << " ";
	}
   return 0;
} 

Algorytm wyznaczający n-ty wyraz ciągu Fibonacciego:

#include <iostream>

using namespace std;
int main()
{
	int i, n, fib1, fib2, pomoc;
	cout << "Podaj ktory wyraz ciagu chcesz wyznaczyc ";
	cin >> n;
	
	fib1 = 1;
	fib2 = 1;
	for (i = 0; i < n; i++)
	{
		pomoc = fib1 + fib2;
		fib1 = fib2;
		fib2 = pomoc;
	}
	cout << n << " wyraz ciagu wynosi " << fib2;	
   return 0;
} 
© 2023 MaturaInformatyka.pl || Kontakt: admin(malpa)maturainformatyka.pl

Search