Matura z informatyki - rozwiązania zadań

Algorytmy

Liczba z systemu 10 na 2

Algorytm iteracyjny:

#include <iostream>
#include <string>
#include <cstdlib>

using namespace std;

main()
{
  string s = "";
  int liczba, reszta;
  cout << "Program zamienia podana liczbe dziesietna na liczbe binarna." << endl;
  cout << "Podaj liczbe do zamiany" << endl;
  cin >> liczba;
  do {
    reszta = liczba % 2;
    s = char(reszta + 48) + s;
    liczba = liczba / 2;
  } while (liczba != 0);
  cout << s << endl;
 system("pause");
 return 0;
}

 

Algorytm rekurencyjny:


#include <iostream>
#include <string>
#include <cstdlib>

using namespace std;

void dec_to_bin(int liczba)
{
 if(liczba>0)
 {

  dec_to_bin(liczba/2); //dzielimy przez dwa bez reszty (liczba maleje w kierunku zera -> patrz warunek przy if)
  cout<<liczba%2; //wyświetlenie cyfry binarnej (operacja modulo) - zapisana jako
          //druga operacja (po wywołaniu funkcji dec_to_bin) pozwoli 
          //na wyswietlenie znakow liczby binarnej w odpowiedniej kolejnosci
 }
}

int main()
{
 int liczba;

 cout<<"Podaj liczbe: ";
 cin>>liczba;
 cout<<"Postac binarna liczby "<<liczba<<": ";

 dec_to_bin(liczba);

 cout<<endl;

 system("pause");
 return 0;
}
© 2023 MaturaInformatyka.pl || Kontakt: admin(malpa)maturainformatyka.pl

Search