Matura z informatyki - rozwiązania zadań

Algorytmy

Badanie czy liczba jest pierwszą

#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;

bool czy_pierwsza(int n)
{
  if (n == 2)
    return true; // gdy liczba jest rowna 2
  if ((n < 2) || !(n % 2))
    return false; //gdy liczba jest mniejsza niż 2 lub jest parzysta
  //(rozna od 2) to nie jest pierwszą

  for (int i = 2; i * i <= n; i++)
    if (n % i == 0)
      return false; //gdy znajdziemy dzielnik, to dana liczba nie jest pierwsza
  return true; // wszystkie pozostale sa pierwszymi
}

int main()
{
  int n;

  cout << "Podaj liczbe: ";
  cin >> n;

  if (czy_pierwsza(n))
    cout << "Liczba " << n << " jest pierwsza" << endl;
  else
    cout << "Liczba " << n << " nie jest pierwsza" << endl;

  system("pause");
  return 0;
}
© 2023 MaturaInformatyka.pl || Kontakt: admin(malpa)maturainformatyka.pl

Search